Kalendář akcí AV21

Dnes < 2021 >  < leden > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VÝZKUMNÝ PROGRAM

SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI


KOORDINÁTOR

Tomáš Mocek

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • podpora oborově širokého využívání intenzivních zdrojů záření jako účinných nástrojů pro výzkum
  • vývoj a aplikace nových technologií
  • rozvoj kooperativního aplikovaného výzkumu
  • posílení synergických vazeb mezi pracovišti AV ČR a vytvoření zpětné vazby mezi výzkumnou komunitou a veřejností zastoupenou školstvím, průmyslem a státní správou
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyzikální ústav
Ústav termomechaniky
Ústav fyziky plazmatu
Ústav přístrojové techniky
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav fyziky materiálů
Výhledově:
Ústav experimentální medicíny
Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského
Biofyzikální ústav
Astronomický ústav
Ústav pro soudobé dějiny (Kabinet dějin vědy)
Spolupracující partneři:
Meopta – optika, s. r. o.,
Crytur, a. s.,
IQ Structures, s. r. o.,
ČZ, a. s.,
Škoda, a. s.,
SQS Vláknová optika, a. s.,
Rigaku Innovative Technologies Europe, s. r. o.,
Gigaphoton Inc.,
CARDAM, s. r. o.
 

 

 

Program je zaměřen na rozvoj progresivních technologií, ve kterých již je nebo díky mnohým předpokladům v krátké době může být Česká republika na světové úrovni. Příkladem může být „aditivní manufacturing“, kde jsou laserové technologie základem pro raketově se rozvíjející technologie 3D tisku, medicínské diagnostické metody včetně invazivních i neinvazivních metod léčby či technologie výroby a ošetření optických součástí. Součástí programu bude i konstrukce samotných zdrojů vysoce intenzivního záření – laserů.
 

V rámci tohoto programu se počítá i se zapojením společenskovědních odborníků na dějiny přírodních a exaktních věd, kteří by hledali a studovali historické kořeny úspěšně se rozvíjejících optických, fotonických, plazmových a příbuzných oborů. Poznání vzniku a vývoje nosných výzkumných směrů by tak mělo sloužit příslušným orgánům státní správy při práci na konceptech plánování, řízení a podpory vědeckých a technických aktivit v ČR.

 

 
Vzdělávací web věnovaný světlu, laseru a jeho využití - http://czechlasers.cz/

 

 

Témata

 

Nové laserové technologie pro 3D tisk a mikro-obrábění
Řešitel: Libor Mrňa (ÚPT)
Zúčastněná pracoviště: ÚPT, FZÚ, ÚT, ÚFP, ÚFE, ÚFM


Studium zvyšování odolnosti materiálů
Řešitel: Jaromír Chalupský (FZÚ)
Zúčastněná pracoviště: FZÚ, ÚT, ÚFP, ÚFM, ÚPT


Bezpečnost obyvatelstva a kritických infrastruktur, ochrana zdraví a života
Řešitel: Pavel Honzátko (ÚFE)
Zúčastněná pracoviště: ÚFE, FZÚ, ÚFP, ÚT, ÚPT


Konstrukce laserových zdrojů a systémů pro přenos světla
Řešitel: Martin Smrž (FZÚ)
Zúčastněná pracoviště: FZÚ, ÚFE, ÚPT, ÚFP


Jasné zdroje světla pro dosažení, studium a využití extrémních stavů hmoty
Řešitel: Libor Juha (ÚFP)
Zúčastněná pracoviště: ÚFP, FZÚ

 
 

Výstupy z programu:

2019

9. 7. 2019 / Ken Barat o laserové bezpečnosti

22. 5. 2019 / Laserové mikroobrábění pro využití v průmyslu

8. 3. 2019 / Workshop Optická vlákna a lasery

 

2018

16. 5. 2018 / Mezinárodní den světla

6. 4. 2018 / Jarní Den otevřených dveří v HiLASE a ELi

29. 3. 2018 / Science Café – Laser, supernástroj člověka 21. století

 

2017

7. 11. 2017 / Den Superlaserů v rámci Týdne vědy a techniky

9.–10. 10. 2017 / Seminář a WORKSHOP AV21 - SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI 2017

26. 9. 2017 / Workshop: Šíření rázových vln v poddajných tělesech v důsledku působení Laseru v rámci HiLASE Workshopu

15. 9. 2017 / Nové typy výkonových laserů a jejich využití

29. 8. 2017 / Tématická Business Breakfast se zástupci institucí a firem

12. 5. 2017 / Business Breakfast se zástupci průmyslu

24.–25. 4. 2017 / Účast na satelitních sekcích konference SPIE XDam6

 

Video:

Video Technologie mikroobrábění

 

Video k technologii LIDT

 

Video Laser: Supernástroj člověka 21.století

 

Video Laserové svařování (TBD)

 

Video k technologii LSP