Kalendář akcí AV21

Dnes < 2021 >  < leden > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VÝZKUMNÝ PROGRAM

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ POLITIKY A SOUČASNÁ SPOLEČNOST


KOORDINÁTOR

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

CERGE-EI
CÍLE
  • zkoumat faktory a problémy socio-ekonomické, normativní a filozofické povahy, které dynamicky ovlivňují veřejné politiky
  • přinášet vhled do kauzality společenských fenoménů a procesů
  • srozumitelně prezentovat výsledky a vědecké poznatky širší veřejnosti
  • participovat na veřejných diskusích, obohacovat je o nezávislé a kritické vhledy
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Etnologický ústav
Filosofický ústav
Národohospodářský ústav
Sociologický ústav
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav státu a práva
 
Spolupracující partneři
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
a úřady práce
Česká správa sociálního zabezpečení
Důchodová komise
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Česká školní inspekce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo zahraničí ČR
Technologická agentura ČR
Poradní orgány při Úřadu vlády
Veřejný ochránce práv
Svaz měst a obcí
Českomoravská komora odborových svazů
Hospodářská komora
Svaz průmyslu a obchodu
Evropská komise
Rozvojová banka Rady Evropy
OECD
Mezinárodní měnový fond
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Cílem programu je napomáhat nejen akademické, ale i širší veřejnosti v porozumění složité a dynamicky se rozvíjející společnosti v 21. století. Interdisciplinární výzkumy hledají odpovědi na otázky zásadního významu pro fungování současné společnosti a veřejných politik jako například: Do jaké míry daně a dávky pokřivují ekonomické chování a způsobují neefektivnosti? Posunují poznatky současné fyziky, evolučních teorií a neurověd hranice naší lidské svobody a jak? Jaké jsou postoje lidí k morálce, právu a etice a jak tyto ovlivňují jejich chování? Změnila koncepce svobodné vůle smysl a účel odpovědnosti v civilním a v trestním právu a smysl a účel trestání? Jak velká je šedá ekonomika a jak moc brzdí korupce podnikání? Jaká jsou pro a proti veřejné podpory vlastnické a nájemní formy bydlení? Dokáže sociální a bytová politika reagovat na lokální a globální krize? Jaké formy mají výnosy ze vzdělání, jak jsou vysoké a jak vzdělanost ovlivňuje zaměstnanost, dlouhodobý ekonomický a sociální rozvoj? Jaké dopady má minimální mzda? Jaké jsou hrozby a příležitosti příchozí a odchozí migrace? Jaké sociální a ekonomické fenomény přináší demografické stárnutí společnosti a jak s nimi ladí veřejné politiky? Které síly drží heterogenní společnosti pohromadě a které je rozdělují?


Součástí programu je silný akcent na veřejné politiky v řadě oblastí. Výsledky výzkumů jsou proto adekvátními způsoby komunikovány i směrem k veřejnosti a tvůrcům veřejných politik. Poznatky poskytují nezávislou zpětnou vazbu a informace na podporu kvalitnějšího vládnutí v demokratické společnosti. Program přispívá i k přípravě nastupujících generací společenskovědních výzkumníků, kteří se seznamují jak s českými a mezinárodními reáliemi, tak s moderními metodologickými přístupy a standardy vědecké práce.

 

 

Výstupy z programu:
Září 2018 / Publikace: Eutanazie z pohledu medicíny filozofie a práva, nové přepracované vydání, vydaly Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR v Nakladatelství Academia
Září 2018 / Publikace: Česká republika a diaspora: co bylo a co bude, vydal Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, autor Stanislav Brouček a kol.
Září 2018 / Publikace: Nucené migrace, vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, autoři Petr Bednařík, Helena Nosková, Zdenko Maršálek
30. 9. 2018 / Studie: Dopady vyšších platů politiků na volby do zastupitelstev obcí, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoři Ján Palguta a Filip Pertold
13. 9. 2018 / Studie: Dopady odkládaného zrušení superhrubé mzdy, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoři Klára Kalíšková a Michal Šoltés
3. 9. 2018 / Studie: Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoři Jana Krajčová a Daniel Münich
15. 8. 2018 / Studie: Obezita v České republice: mezinárodní srovnání s využitím dat z projektu SHARE, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoři Filip Pertold a Jiří Šatava
2. 8. 2018 / Ústav státu a práva AV ČR a Ústav informatiky AV ČR ve spolupráci s mediálním odborem AV připravily sérii čtyř popularizačních videí o etice autonomních vozidel. Videa budou průběžně zveřejňována v druhé polovině roku. První z nich s názvem Co s námi bude? Autonomní vozidla: Od koňského povozu po auta bez řidiče bylo již zveřejněno na youtube kanálu Akademie věd ČR.
31. 7. 2018 / Studie: Dopady reformy rodičovských příspěvků v roce 2008 na pracovní zařazení matek, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autorka Barbara Pertold-Gebicka
26. 7. 2018 / Studie: Průvodce seniora: Jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydala studii, autor Jiří Šatava
9. 7. 2018 / Studie: Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem předškolní péče v Německu, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoř: Filip Pertold a Lucie Zapletalová
25. 4. 2018 / Publikace: Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoři Jan Hanousek a Štěpán Jurajda
Únor 2018 / Publikace: Průběžná zpráva zkoumání morálních intuic potenciálních uživatelů autonomních vozidel, Ústav státu a práva AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK a Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
31. 1. 2018 / Publikace: Co skrývají známky na vysvědčení?, vydala IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, autoři Daniel Münich a Tomáš Protivínský
18. 12.2017 / Ze života místních vědeckých časopisů - O štikách, kaprech a ouklejích v českém publikačním rybníku
Březen 2017 / Publikace: Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy - Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda
Listopad 2016 / Publikace: Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice - Vít Macháček a Martin Srholec
Listopad 2016 / Publikace: Predátorské časopisy ve Scopusu - Vít Macháček, Martin Srholec
Prezentace ze semináře z 16. 11. 2016 je ke stažení zde
Říjen 2016 / Studie Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky - Ján Palguta, tisková zpráva zde, odkaz na článek zde
Srpen 2016 / Publikace: Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku, Příloha: Odborové prehlady
Súhrnná odpoveď na reakcie k štúdii, Príloha 1: Poznámky k textu, Príloha 2: Reakcia na Poznámky k textu, Príloha 3: Ad: Samuel Škoda: Reakcia na Poznámky k textu, Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda
 
Akce roku 2018:
11. 12. 2018 / Přednáška How do we raise the quality of school leadership, pozvánka
8. 10. 2018 / IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR a Sociologický ústav AV ČR tým Socioekonomie bydlení ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení uspořádaly společnou veřejnou přednášku s panelovou diskusí „End homelessness now: lessons from the U.S. and a way forward for the Czech Republic“. Hlavní přednáška Dennise Culhanea je k dispozici zde, panelová diskuse ke zhlédnutí zde.
30. 5. 2018 / Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR společně uspořádali mezinárodní konferenci „Antinatalism under Fire“. Program a abstrakty některých příspěvků jsou zde.
22. 5. 2018 / IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, provedla rozsáhlý výzkum a k jeho výsledkům uspořádala odborný seminář pro veřejnost „O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na českém trhu práce“. Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí a s přispěním Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.

The low-skilled in the Czech Republic, studie autorek Aleny Bičákové a Kláry Kalíškové

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014, studie Markéty Horákové z VÚPSV

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015, studie autorů Markéty Horákové a Tomáše Sirovátka z VÚPSV

O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na českém trhu práce, power pointová prezentace Aleny Bičákové a Kláry Kalíškové

Cílenost hlavních nástrojů APZ na nízkokvalifikované v roce 2014 a 2015, power pointová prezentace Markéty Horákové a Tomáše Sirovátka

Předčasné odchody ze vzdělávání v Ústeckém kraji, power pointová prezentace Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády České republiky

Videozáznam semináře je k dispozici na webových stránkách IDEA:

https://slideslive.com/38907760/o-lidech-se-zakladnim-vzdelanim-a-jak-si-vedou-na-ceskem-trhu-prace-22-5-2018?subdomain=false

 9.–11. 5 .2018 / Sociologický ústav AV ČR zorganizoval mezinárodní workshop „New Housing Challenges: Families and Financialization“ zaměřený především na začínající výzkumné pracovníky z různých disciplín (sociologie, urban studies, ekonomie, geografie, sociální práce, housing studies a další), kteří se zabývají tématem financializace bydlení a jeho dopady na neformální aktéry (domácnosti).
Duben 2018 / Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav uspořádaly veřejnou přednášku v Liberci v rámci projektu Science Café Morální problémy umělé inteligence a autonomních vozidel, Mgr. Robin Kopecký.
11. 4. 2018 / IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR uspořádala sérii akcí pod souhrnným názvem „Jak lépe řídit stát? Příklad dobré praxe z Německa pro politiku zaměstnanosti“.

Uvítání: https://slideslive.com/38907029/how-to-govern-the-country-better-introduction?subdomain=false

Joachim Möller (IAB), "The Institute for Employment Research (IAB)", ppt prezentace

https://slideslive.com/38907031/the-institute-for-employment-research-iab?subdomain=false

Martin Dietz (IAB), "Interplay between Politics, Research and Operational Business", ppt prezentace

https://slideslive.com/38907030/interplay-between-politics-research-and-operational-business?subdomain=false

Silvina Copestake (IAB), "Processing, Anonymizing and Providing Data from Administrative Processes for Researchers", ppt prezentace

https://slideslive.com/38907032/processing-anonymizing-and-providing-data-from-administrative-processes-for-researchers?subdomain=false

Florian Lehmer (IAB), "How the digital transformation impacts the labour market - Eperiences from Germany", ppt prezentace

Mario Bossler (IAB), "Evidence-based evaluations of the new German minimum wage", ppt prezentace

Malte Sandner and Michael Oberfichtner, "The effects of targeted early childhood interventions", ppt prezentace

Gesine Stephan (IAB), "Evaluation of labour market policies", ppt prezentace

4. 4. 2018 / IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vyhlásila soutěž pro studenty a absolventy vysokých škol „Empirický výzkum na podporu veřejných politik“.
Březen 2018 / Ústav státu a práva AV ČR se účastnil konference New Media Inspiration, která se věnovala etickým problémům autonomních vozidel. Na konferenci přednášel Mgr. Robin Kopecký.
9. 1. 2018 / Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR v rámci projektu Science Café provedli přednášku v Českých Budějovicích s názvem Morální problémy autonomních vozidel z pohledu experimentální filosofie.
 
Akce roku 2017:
 
Akce roku 2016:

 

Výstupy z médií v roce 2017:
 
Výstupy z médií v roce 2016:
9.1.2016 Server student.e15.cz zveřejnil rozhovor s Alešem Kudrnáčem, jedním ze spoluautorů knihy „47 odstínů české společnosti“
5.1.2016 v ranním vysílání České televize, pořadu Studio 6 byla představena kniha „47 odstínů české společnosti“
1.1.2016 Studie 47 odstínů české společnosti byla citována v článku České pozice/lidovky.cz

 

 

Z archivu:

Prosinec 2015 Seminář při příležitosti vydání a prezentace odborné publikace “ Chudoba v České republice: kritický pohled za evropské ukazatele”. Na této stránce je publikace volně ke stažení.
Prosinec 2015 křest knihy “47 odstínů české společnosti”, informace o knize jsou na speciálně vytvořeném webu 47odstinu.cz
Říjen 2015 Konference a tisková conference s názvem „Make Anthropology Matter“ pořádaná v kooperaci s EASA se zaměřením na současné dění v antropologii a na propojení antropologie a praxe.
 
Výstupy z médií v roce 2015:
21.12.2015 Server iLiteratura.cz informoval o vydání publikace „47 odstínů české společnosti“
17.12.2015 server Aktualne.cz informoval o závěrech publikace Jiřího Večerníka a Martiny Mysíkové Chudoba v České republice
16.12.2015 server Ahaonline.cz citoval Jiřího Večerníka a Martinu Mysíkovou a jejich studii Chudoba v České republice
15.12.2015 Server a2alarm.cz citoval studii Kláry Kalíškové
15.12.2015 Studie Zdanění vysokopříjmových osob v České republice byla citována na serveru Aktualne.cz, Denik.cz, Novinky.cz, Echo24.cz, Tyden.cz, Roklen24.cz a v tištěných Haló novinách
15.12.2015 Jiří Večerník a Martina Mysíková byli citováni na serveru Echo24.cz, Aktualne.cz a na iHNed.cz se závěry studie Chudoba, bohatství a střední třída
14.12.2015 Institut politického marketingu informoval o knize „47 odstínů české společnosti“
14.12.2015 Reportáž ze křtu knihy „47 odstínů české společnosti“ byla publikována na webové stránce Akademie věd České republiky
11.12.2015 Server Neviditelnypes.cz zveřejnil fejeton týkající se nově vycházející knihy „47 odstínů české společnosti“
11.12.2015 Server Promenyceskespolecnosti.cz napsal reportáž ze křtu vydání knihy „47 odstínů české společnosti“
11.12.2015 Jiří Večerník a Martina Mysíková byli citováni na Tyden.cz s publikací Chudoba, bohatství a střední třída
10.12.2015 Jiří Večerník a Martina Mysíková byli citováni na ČTK a serveru Roklen24.cz, Novinky.cz, E15.cz, CT24.cz, Aktualne.cz, iHNed.cz,
9.12.2015 Na hlavní stránce AVČR a podstránce AV21 vyšla informace o akci Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak
8.12.2015 server Romodrom.cz informoval o vydání publikace Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak
5.12.2015 Server Aktualne.cz vydal článek v němž byla některá témata z knihy „47 odstínů české společnosti“
26.11.2015 byla citována publikace Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak na serveru rozhlasu Leonardo.cz a ve StudioLeonardo.cz.
24.11.2015 byla citována publikace Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak na serverech ČTK, Denik.cz, ASB-portal.cz, stavebniserver.com, Blesk.cz, Rtv+.cz, stavebniforum.cz, CROPlus.cz,
13.11.2015 Ostravské studio České televize informovalo o konferenci týkající se tématu eutanázie.
22.9.205 Studie Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice byla představena v ranním vysílání České televize i ve večerních Událostech, dále byla citována na Aktualne.cz a Ihned.cz, Denik.cz, Idnes.cz, Investujeme.cz, Novinky.cz a v tištěném Právu, na Idnes.cz, v Českém rozhlase, v Českém rozhlase Rádiu Praha, na serveru Finanční noviny, na ČT24, na Novinky.cz v rubrice Kariera a na Radio.cz
16.10.2015 Na téma imigrace hovořil Zdeněk Uherek ve vysílání České televize Studio ČT24
15.10.2015 Informace o konferenci „Make Anthropology Matter“ vyšla v Akademickém bulletinu.
8.9.2015 Výsledky výzkumu týkajícího se ekonomických dopadů rozvodu na oba manžele byly citovány ČTK, na Ihned.cz a Aktualne.cz, Echo24.cz a Jiří Šatava o tématu hovořil taky na České televizi v pořadu Studio 6
>8.9.2015 rozhovor s Danielem Münichem ve Studiu 6 České televize na téma platy učitelů
3.9.2015 rozhovor s Danielem Münichem v časopise Reflex „Hlavní hříchy českého školství“
1.6. 2015 Studie „Bodový systém a jeho vliv na počet smrtelných nehod v ČR“ byla citována v časopise Autoperiskop
24.5.2015 server Zdravotnickydenik.cz informoval o konferenci týkající se eutanázie.
15.5.2015 David Černý vystoupil v pořadu Studio 6 České televize v reportáži Argumenty pro eutanazii a proti ní
15.5.2015 servery ČT24.cz, Svobodneforum.cz zveřejnily článek o eutanazii, dále se mu věnovala Vladimíra Bošková na svém blogu.