Kalendář akcí AV21

Dnes < 2021 >  < leden > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VÝZKUMNÝ PROGRAM

ÚČINNÁ PŘEMĚNA A SKLADOVÁNÍ ENERGIE


KOORDINÁTOR

Ing. Jiří Plešek, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • nanostrukturní materiály pro konverzi energie
  • efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie
  • skladování tepelné energie
  • paliva pro účinné a čisté spalování
  • přímá přeměna sluneční energie na vodík
  • skladování energie v setrvačnících
  • zvyšování účinnosti elektráren
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyzikální ústav
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky plazmatu
Ústav informatiky
Ústav chemických procesů
Ústav makromolekulární chemie
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav přístrojové techniky
Ústav termomechaniky
Ústav výzkumu globální změny
 

 

 

„Přeměna, skladování, přenos a souvislosti.
Energie pro budoucnost."

 

 

Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky a snižování ekologické zátěže jsou aktuálními společenskými výzvami pro výzkum v oboru účinné přeměny různých zdrojů energie a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie.


Řada pracovišť Akademie věd provádí základní výzkum v těchto oborech, je připravena společně hledat nová řešení a tím přispět k podstatným inovacím existujících technologií. Výzkum se bude týkat obnovitelných zdrojů a souvisejících zvýšených nároků na přenosovou soustavu a skladování energie, geofyzikálních podmíněností větrné, solární a geotermální energetiky, vývoje nanostrukturních materiálů pro konverzi a skladování energie, ale i významných inovací tepelných elektráren (na fosilní paliva i nejaderných částí jaderných elektráren), které v následujících desetiletích pravděpodobně zůstanou důležitým zdrojem elektrické energie.


Komplexní výzkum palivových technologií bude zahrnovat i využití separovaných produktů spalování a energetické využití odpadů. Decentralizace výroby energie vyžaduje vývoj inteligentních přenosových sítí postavených na teoretickém základu statistických a dynamických modelů. Pro vyrovnávání kolísavé produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou potřebné dostatečné kapacity pro skladování energie. Převratný význam pro masový rozvoj elektromobilů může mít technologie Na-ion, která je zatím ve stadiu laboratorního výzkumu. Důvodem je fakt, že omezené zásoby lithia pro Li-ion články by mohly mít podobné následky jako omezené zásoby ropy.

 

program03.png

 

 

 

Akce konané v rámci programu:

2018

Listopad/prosinec 2018 / Workshop Monitorování mikrobiální továrny určené k produkci biopaliv, Brno
Říjen/listopad 2018 / Workshop Spolupráce s aplikační sférou v oblasti termochemické konverze paliv, Praha
20.–22. 9. 2018 / ENERGY DAYS 2018; cyklus přednášek o statistickém a matematickém modelování a jejich dopadech na rozhodování v energetice
17.–21. 9. 2018 / Minisymposium Defekty v materiálech pro energetiku v rámci konference Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Praha
22.–27. 7. 2018 / Fokusovaná sekce zaměřená na nanostruktury pro fotovoltaiku při mezinárodní konferenci ICN+T 2018, Brno
12.–14. 6. 2018 / Workshop Improving Efficiency of Power Engineering Machines v rámci mezinárodní konference Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow – PSE 2018
21. 2. 2018 / Horizont 2020 v energetice, Klub Violino, Praha.

 

2017

30. 11. 2017 / Workshop Energy Industry in a Broader Context (Energetika v širších souvislostech)

26.–28. 10. 2017 / Modelling Smart Grids 2017, A Challenge for Stochastics and Optimization

13.–15. 6. 2017 / Konference s mezinárodní účastí Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin

12.–17. 6. 2017 / 16th IUVSTA International Summer School on Physics at Nanoscale

8. 6. 2017 / Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích

26. 5. 2017 / Český den v madridském vědeckém institutu IMDEA Energía

28. 2.–1. 3. 2017 / Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017

 

2016

29. 11. 2016 / Workshop Distribuované zdroje a úložiště energie

23. 11. 2016 / Seminář na téma Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv

23. 11. 2016 / Seminář Moderní trendy v oblasti termochemické konverze paliv

6. 10. 2016 / Workshop Materiály pro energetiku

27. 9. 2016 / Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy)

21.–23. 9. 2016 / Mezinárodní workshop Modelling Smart Grids 2016

 

2015

25. 9. 2015 / Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů

10.–11. 9. 2015 / workshop - MODELLING SMART GRIDS, VÝZVA PRO STOCHASTIKU A OPTIMALIZACI

10. 9. 2015 / kulatý stůl - INFORMATIKA PRO MODERNÍ ENERGETIKU

30. 11. 2015 / Technology Perspectives for Energy Storage - workshop pod záštitou předsedy AV ČR, prof. J. Drahoše

 

Zajímavé výstupy programu:

Mapa potenciálu větrné energie na území ČR vyvinutá Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Potenciál větrné energie v ČR
Větrné podmínky ve výšce 10 m
Extrémní rychlosti větru
Větrné podmínky ve výšce 100 m

 

Materiály ke stažení (vstup jen pro účastníky programu): 

 

Kontaktní e-mail programu: premena@it.cas.cz