Kalendář akcí AV21

Dnes < 2020 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VÝZKUMNÝ PROGRAM

NADĚJE A RIZIKA DIGITÁLNÍHO VĚKU


KOORDINÁTORKA

doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
CÍLE
  • vývoj nových postupů pro matematické modelování složitých procesů
  • vývoj algoritmů pro analýzu mnohorozměrných signálů a statistických dat
  • výzkum a posouvání hranic možností počítačů
  • objevování závislostí a kauzálních vztahů v časových řadách
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace
Matematický ústav
Ústav informatiky
Ústav geoniky
Astronomický ústav
Filosofický ústav
Psychologický ústav
Fyziologický ústav
 
Spolupracující partneři
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Psychiatrické centrum Praha
Škoda Auto, a. s.
Cisco Systems, s. r. o.
Policie ČR
AVAST Software, a. s.
Ministerstvo financí ČR
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

 

Příchod digitálního věku se ohlašuje rostoucím přívalem informací pořizovaných a zpracovávaných ve formě digitálních signálů. Na tomto principu je založena elektronická komunikace, moderní lékařské metody i data k ekonomickým a sociologickým studiím. Nemá-li nás záplava dat pohltit, ale stát se zdrojem důležitého poznání obohacujícího naše životy, potřebujeme matematické a informatické nástroje, které umožní inpiduální data efektivně třídit, analyzovat a vyhledávat v nich skryté zákonitosti, s jejichž pomocí lze vytvářet spolehlivé předpovědi budoucího vývoje. Považujeme již za samozřejmé, že lékařské přístroje rozhodují o podpoře základních životních funkcí, mobilní telefony se snaží předvídat uživatelův úmysl a napovídat mu, auta jsou vybavována prvky korigujícími nedokonalá rozhodnutí řidiče, inteligentní domy se přizpůsobují okamžitým podmínkám, automatické systémy se starají o distribuci vody a energie. S internetem je spojena značná část běžného života od nakupování, bankovních služeb až po komunikaci s úřady. Počítače řídí elektrárny, dopravní systémy i lékařské přístroje.


Je rozšířen laický názor, že klíčem k dalšímu zdokonalování takových zařízení a systémů je především rozvoj technologií, včetně softwarových. Tato představa je chybná, neboť technologie je pouhý prostředek. Klíč je třeba hledat o patro výš. Praktické výpočty jsou založeny na matematických modelech, které mohou popisovat jen část skutečnosti, a je tedy nutno je stále ověřovat a upřesňovat. To je podmíněno vývojem nových teoretických nástrojů, které posunují hranice poznání a umožňují analyzovat, pochopit a modelovat přírodní a společenské jevy a procesy. Jde např. o problematiku proudění tekutin, která se uplatňuje v široké oblasti úloh od meteorologie po průtok krve v cévách, chování materiálů v konstrukcích strojních zařízení, konstrukci a provoz hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva, tvorbu rychlých a spolehlivých algoritmů pro zpracování a kódování dat, odhady chyb při technických výpočtech, šifrování internetové komunikace a další způsoby ochrany informací nebo odhalování vzájemných vztahů a závislostí v dlouhých řadách dat a jevů, které jsou podnětem k novým poznatkům v jiných vědních oborech.

 

 

 

Akce konané v rámci programu:

2019

7.–8. 3. 2019 / Seminář, Biologické inspirace informatiky. V prostorách Akademie věd ČR.

27. 2. 2019 / Workshop Datová analýza vybraných ukazatelů z účetnictví. Na Ministerstvu financí ČR a je pořádaný v rámci Strategie AV21 a Memoranda o spolupráci mezi MF a AV.

 

2018

28.–30. 11. 2018 / Seminář, Přírodní vědy: Od údivu k aplikacím.

23.–24. 10. 2018 / Seminář, Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem.

13.–14. 9. 2018 / Seminář, Pomáhat a chránit

6.–7. 9. 2018 / Workshop Mathematics in Industry

20.–22. 6. 2018 / Seminář, Přemýšlení o člověku

31. 5.–1. 6. 2018 / Seminář, Stvořitelé nových světů

18.–20. 4. 2018 / Seminář, Z Brna ke hvězdám

22.–23. 3. 2018 / Seminář, Věda pro 21. století

 

2017

23.–24. 11. 2017 / Seminář, Výzkum a modelování v přírodních vědách

7.–8. 9. 2017 / Seminář, Informatika ve společnosti přírodních věd

21.–23. 6. 2017 / Seminář, Člověk, Země, vesmír

6.–7. 4. 2017 / Seminář, Biologické inspirace informatiky

 

2016

21.–22. 11. 2016 / Jak se bránit rizikům digitálního věku 4

17.–18. 10. 2016 / Jak se bránit rizikům digitálního věku 3

2. 6. 2016 / Jak se bránit rizikům digitálního věku 2

5. 4. 2016 / Workshop, Jak se bránit rizikům digitálního věku

17.–18. 3. 2016 / Workshop, Jak se bránit rizikům digitálního věku - pozvánka