Kalendář akcí AV21

Dnes < 2022 >  < leden > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
VÝZKUMNÝ PROGRAM

PŘÍRODNÍ HROZBY


KOORDINÁTOR

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
CÍLE
 • hlubší a komplexní porozumění procesům v zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům
 • široce mezioborovým výzkumem hledat možnosti jejich předpovědi
 • výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Astronomický ústav
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Centrum výzkumu globální změny
Geofyzikální ústav
Geologický ústav
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Psychologický ústav
Ústav fyziky atmosféry
Ústav geoniky
Ústav pro hydrodynamiku
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav informatiky
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav státu a práva
Ústav termomechaniky
Ústav anorganické chemie
 
Spolupracující partneři
Arcadis CZ, a. s.
Český hydrometeorologický ústav Praha
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
Chemcomex, a. s.
Strix Chomutov, a. s.
Česká geologická služba
Povodí Vltavy, s.p.
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
Želivská provozní, a.s.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

 

Povrch Země je místem neustálého působení přírodních procesů vyvolávaných endogenními a exogenními silami. Jejich dynamika a interakce jsou zdrojem nebezpečných přírodních jevů, které v různém měřítku ohrožují lidskou společnost, případně mohou vést k její degradaci, až zániku. Některé z těchto jevů (zemětřesení, sesuvy, povodně, geomagnetické bouře) budí značnou mediální pozornost. Vedle nich však existuje řada dalších procesů a jevů, kterým není věnována taková publicita, nicméně ve svém důsledku mohou způsobit vážné problémy celé civilizaci nebo její podstatné části. Mezi tyto jevy patří například projevy sucha, degradace a eroze půdy nebo znečišťování vod a ovzduší.
V České republice, patřící mezi země s nižším výskytem přírodních katastrof, přesáhly přímé škody na majetku způsobené deseti nejničivějšími přírodními katastrofami za posledních 20 let hranici 113 miliard Kč. Zároveň při nich zahynulo 509 obyvatel a v různé míře bylo postiženo 1 620 000 lidí. Vyčíslením škod nepřímých, které mnohonásobně převyšují škody přímé, se doposud nikdo systematicky nezabýval.


Poznatky získávané postupně v jednotlivých vědních oblastech přitom naznačují, že studium řady těchto procesů a jevů přesahuje rámec ustálených vědních disciplín a vyvolává nutnost užšího propojení a spolupráce mezi jednotlivými vědními oblastmi od studia procesů v nitru Země přes výzkum utváření jejího povrchu až po studium vesmírných vlivů. Cílem programu je prostřednictvím hlubšího a komplexního výzkumu porozumět procesům vedoucím k rizikovým přírodním jevům a hledat možnosti jejich předpovědí, které by umožnily výrazně omezit jejich negativní vliv na vývoj společnosti.

 

Sesuvy – podceňované nebezpečíVíceoborová publikace „Sesuvy – podceňované nebezpečí“ vydaná v rámci programu Strategie AV21 přibližuje aktuální problematiku sesuvů a skalních řícení a představuje tento sice lokální, ale vysoce nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén z perspektivy vědních oborů geologie, historie, sociologie a práva.

 

 

 

 

 

 

Provoz portálu Intersucho je podporován ze Strategie AV21.

 

Akademie věd v televizi:

7. 8. 2018 - ČT4 (Studio ČT24 - stopáž 20:16 – 26:36)
Téma: Škodlivost mikroplastů Host: Martin Pivokonský, vedoucí výzkumu,Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR
 

3. 8. 2018 - ČT1 (Studio 6: Sinice v českých vodách)
Martin Pivokonský

 

7. 6. 2018 - ČT1 Reportáž o stánku ÚH na veletrhu vědy
Reportáž Studia 6 ze stánku Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR (stopáž 1:55 až 7:43)

Téma: Veletrh vědy Hosté: Kateřina Poláková, redaktorka ČT (synchron) Martin Pivokonský, ředitel, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (synchron) Andrea Saláková, PR manažerka Veletrh vědy (synchron)

 

5. 6. 2018 - ČT24 (Fokus Václava Moravce) Člověk a živly

Přírodní katastrofy, živelné pohromy, lidské tragédie a bezmoc. Jak může člověk bojovat s živly? A kdy svými zásahy pomáhá ničit? Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Člověk a živly v areálu Ondřejovské hvězdárny Astronomického ústavu Akademie věd ČR
Hosté: Josef Stemberk, Jan Klápště, Martina Kimlová, Štěpán Vymětal, Petr Pravec a Michal Švanda
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/218411030530005/

 

27. 3. 2018 - ČT1 (Studio 6: Plastové ostrovy v Tichém oceánu)
Martin Pivokonský

 

Průzkum sesuvu dálnice D8
21. 11. 2017 - ČT (Studio 6 5:59)
Host: Jan Blahůt, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010101121/

Avízo o konferenci – v den konference odpoledne Studio ČT24, Josef Stemberk
Odborníci o rizicích sesuvů půdy
21. 11. 2017 - ČT (Studio ČT24 15:33)
Host: Josef Stemberk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058321121

 

24. 10. 2017 - ČT (Studio 6 6:59) Čeká Bajkal ekologická katastrofa?

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010101024/obsah/576873-ceka-bajkal-ekologicka-katastrofa

Kvalita vody v nejstarším jezeře na světě se značně zhoršuje. V jezeře mizí ryby, šíří se řasy a znečišťují ho fosfáty.
Martin Pivokonský byl pozván do Studia 6 České televize, aby se k problematice kvality vody Bajkalu vyjádřil.
 
21. 9. 2017 - ČT24, pořad Souvislosti Jana Pokorného "Nastává doba sucha?“
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/217522160990023/
hosté: profesor Miroslav Trnka z brněnského Ústavu výzkumu globální změny, Jan Daňhelka z ČHMÚ, Josef Stehlík zastupující soukromě hospodařící zemědělce a geolog Václav Cílek.

 

10. 9. 2017 - ČT1, Otázky Václava Moravce: „O suchu a krajině“
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030510910-otazky-vaclava-moravce-2-cast/
hosté: ministr životního prostředí Richard Brabec, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a biolog David Storch.
V pořadu se objevily také mapy portálu Intersucho.cz dokumentující aktuální situaci.

 

9.8.2017 - ČT (Studio 6 7:59) Sinice na Kanárských ostrovech

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100809/obsah/561350-sinice-na-kanarskych-ostrovech---vyzkum-sinic-v-ceskych-vodach

 

31.7.2017 - ČT (Události 20:00) Sinice v pitné vodě

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100731/obsah/559848-sinice-v-pitne-vode

V letních měsících se v některých nádržích využívaných jako zdroj pro úpravu na pitnou vodu objevují sinice. Ty značně zhoršují kvalitu vody a úprava této vody na vodu pitnou je problematická.
K tématu se v Událostech vyjádřil Martin Pivokonský.

 

21. 6. 2017 - ČT 24, pořad Devadesátka: „Extrémní teploty a sucho“
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130620/
host prof. Michal Marek ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR

 

4. 11. 2016 / Klimatická změna a její důsledky

13. 10. 2016 / ČT24 (Studio 6 5:59) Klimatická změna a její důsledky

6. 10. 2016 / Mapa míst, kde hrozí sesuv půdy
Při stavbách v Česku by se mělo podle geologů více přihlížet k hrozícím sesuvům. I když jde vždy o lokální problém, každoročně způsobuje nebezpečí a škody na majetku. Česká televize - i-vysílání (Události, Hlavní zpravodajská relace), reportáž s Dr. Janem Blahůtem
26. 9. 2016 / Jak zabránit rizikům sesuvů půdy
Česká televize, Studio 6 (od 37:54 minuty záznamu) Dr. Jan Blahůt
20. 2. 2016 – videozáznam / Digitalizace archivu snímků Prof. Quida Záruby
Česká televize, Studio 6 víkend (od 50:54 minuty záznamu), Dr. Josef Stemberk

 

Akce a výstupy:

20. 11. 2018 / Představení aktivit World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction – pozvánka, program

1. 11. 2018 / Otevření společné laboratoře ÚH AVČR, v.v.i. a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře, pozvánka

22. 10. 2018 / Seminář Prachové částice – pozvánka, program

17. 10. 2018 / Tisková zpráva: Nový atlas pomůže určit složení prachových částic

22. 6. 2018 / Seminář v poslanecké sněmovněPitná voda je - a bude?

28.–31. 5. 2018 / Konference Pitná voda 2018 – pozvánka

21. 3. 2018 / Když se příroda rozlobí

14. 3. 2018 / Sesuvy – podceňovaná nebezpečí

21.11.2017 / Konference v Senátu Parlamentu ČR – „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“

14.11.2017 / Tisková zpráva: Odborníci představí v Senátu problematiku nebezpečí svahových sesuvů

23.10.2017 / Odborník objasní, kde se berou blízké planetky a jaké nebepečí z jejich strany hrozí lidstvu - Tisková zpráva ZDE

25.9.2017 / Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice

19.9.2017 / Vědci novými metodami zjistili, že se v Česku v minulosti opakovala zemětřesení silnější než dnes, podrobnosti uvedou na semináři

23.9.2017 / "Pozor, padající kamení!"

17.8.2017 / Informace o publikaci – Otřesy v ostravsko-karvinském revíru.

6.6.2017 / Seminář: Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

24.4.2017 / Akademie věd ČR představuje cyklus populárně-vědeckých dokumentů s názvem Tiché hrozby

28.2.2017 / Tisková zpráva: Přednáška o sesuvech pro veřejnost Dr. Hermannse z Norské geologické služby

16.2.2017 / „When does progressive rock slope failure starts? – discussed on examples from the Andes and Norway“

16.2.+ 22.2.2017 / ÚSMH - pozvánka na promítání s přednáškou o sesuvech

9.-11-11-2016 / Workshop s mezinárodní účastí: Malá povodí jako trvalý zdroj informací

26.9.2016 / Tisková zpráva z akce Sesuvy – podceňované nebezpečí?

25.+26.10.2016 / Mezinárodní workshop v Brně - Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině / Current environmental threats and their impact in the landscape

13.10.2016 / Klimatická změna a její důsledky

1.10.2016 / Setkání GFÚ s veřejností a médii

26.9.2016 / DISKUSNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA Sesuvy – podceňované nebezpečí?

26.5.+28.5.2016 / Seminář u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh

15.2.2016 / Unikátní fotografie přírodních katastrof nově dostupné on-line

18.9.2015 / Odborníci i laici si připomenou 30. výročí silných zemětřesení na Chebsku

24.8.2015 - 27.8.2015 / 10. ročník mezinárodní konference CONGEO'15 - Přírodní rizika a jejich sociální a ekonomické důsledky

5. a 6. 9. 2015 / 110 let měření na observatoři Milešovka

18. 9. 2015 / Seminář – tisková konference: 30 LET OD SILNÝCH ZEMĚTŘESENÍ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 1985

5.11.2015 - 7.11.2015 16. ročník workshopu v Srebrne Gore v Polsku

3.12.2015 / Seminář: „Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti“

 

Audio/Video:

Stanice: Český rozhlas, 16. 7. 2018, 14:45
Magazín Leonardo - Je naivní myslet si, že když něco vyrobíme, nenajdeme to za chvíli ve vodě, říká expert
hovořil v Magazínu Leonardo Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR.
 
Stanice: Český rozhlas, 22. 6. 2018, 11:09
Kvalita vody v Česku se zhoršuje
… sinicemi nebo pesticidy. Ty se navíc ze surové vody obtížně odstraňují. "Problémem je, že užívání pesticidů vrcholí ve stejné době jako látky ze sinic," řekl ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd Martin Pivokonský.
 
Audiozáznam ČRo Dvojka - pořad Meteor "Je voda z kohoutku opravdu bezpečná?" ze dne: 28.10.2017
K tématu se vyjádřil Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.
 

Audiozáznam jednotlivých přednášek ze semináře Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice ze dne 25.9.2017:

 1. Recognition of active faults and how to date past large earthquakes
  (Studium aktivních zlomů a velkých prehistorických zemětřesení)
  Přednášející: prof. Thomas K. Rockwell, Ph.D., San Diego State University, Geological department, Kalifornie.
   
 2. Paleoseismologický výzkum na aktivních zlomech v České republice
  Přednášející:
  RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D., ÚSMH AV ČR
   
 3. Současná seismická aktivita v České republice
  Přednášející: RNDr. Josef Horálek, CSc., GFÚ AV ČR

   
 4. Odhad seismického ohrožení v České republice
  Přednášející: RNDr. Jiří Málek, CSc., ÚSMH AV ČR
   

 

Zvukový záznam z konference na téma: „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“- 21. 11. 2017, Senát PČR: 

 

 

Seminář a diskuse na téma: Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací 6. června 2017, 9:00–13:00 hodin (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1)

1. část:

2. část:

 

 

"

Zemětřesné roje (trailer)
7. srpna 2017

 

 

"

Blízký vesmír (trailer)
7. srpna 2017

 

 

"

Tiché hrozby – Krajina v pohybu (trailer)
23. března 2017

 

 

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin zpracovali pro ministerstvo dopravy společně s týmem expertů unikátní analýzu o příčinách sesuvu na dálnici D8.
21. prosince 2016

 

 


Landslide susceptibility maps: definitions and applications
(Mapy náchylnosti k sesouvání: definice a aplikace)
Přednášející: Dr. Paola Reichenbach, Výzkumný ústav geohydrologické ochrany, Národní rada pro výzkum (CNR-IRPI), Itálie
3. 12. 2015

 

 


Towards improved landslide mapping and forecasting
(Směrem k lepšímu mapování a předpovídání sesuvů)
Přednášející: Dr. Fausto Guzzetti, Výzkumný ústav geohydrologické ochrany, Národní rada pro výzkum (CNR-IRPI), Itálie
3. 12. 2015

 

 


Landslides in Czechia: research tradition, complexities and perspectives
(Sesuvy v Česku: tradice, obtíže a perspektivy výzkumu)
Přednášející: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v. v. i.
3. 12. 2015

 

 

 

 


Aktuality

Klimatická změna a její důsledky

4.11.2016

Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhl v budově Akademie věd na Národní třídě seminář na téma Klimatická změna a její důsledky. Tento pětihodinový blok přednášek zakončený panelovou diskusí zorganizovalo oddělení Klimatologie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v rámci programu Přírodní hrozby – Strategie AV21.

více zde

Více aktualit...